Våra Expertteam

Vi bemannar våra expertteam med ingenjörer som har lång erfarenhet av att utveckla avancerad mikroelektronik

I våra expertteam arbetar kompetenta ingenjörer som alla har gedigen erfarenhet av avancerad mikroelektronik och inbyggda system.

Vi är specialister på flera designområden och konstruerar rutinerat med såväl ny som beprövad teknik med de verktyg som krävs. Många är också specialister inom två eller flera områden.

Tack vare kontinuerlig utbildning, teknisk egenutveckling och personliga intressen hänger vi alltid med i teknikens framkant.

FPGA-konstruktören ansvarar för realtidskoden och FPGA-tekniken i våra projekt

Våra FPGA-konstruktörer har gedigen kompetens inom digital realtidsutveckling. De har många års erfarenhet av arbete i olika projekt och av att konstruera i FPGA-kretsar från alla kända varumärken.

Att konstruera med FPGA-teknik ger lägre utvecklingskostnad och en konstruktion med såväl bättre prestanda som större flexibilitet, från funktion till konstruktion.

FPGA-konstruktören realiserar konstruktionens digitala delfunktioner med utgångspunkt från systemspecifikationen. Till hjälp i designarbetet har vi simuleringsverktyg, syntes- och realiseringsverktyg. Vår metodik föreskriver versionshantering och konfigurerbara funktioner med parametrar i bibliotek. FPGA-konstruktören ansvarar för att integrera och verifiera FPGA-designen i den fysiska konstruktionen.

 

Embedded utvecklaren ansvarar för programvaran i våra projekt

Våra Embedded konstruktörer har gedigen kompetens i digitalteknik och programmering för inbyggda system. De har många års erfarenhet av arbete i olika projekt och av att anpassa elektronik till interface, plattformar och applikationer.

Detektorer och annan smart elektronik har mikroprocessorer som oftast ingår som en av många delar i hela produkten. Inbyggda system behöver programvara som Embedded-utvecklaren realiserar.

Processorn som exekverar koden kan vara en PC, en mikrokontrollerkrets på ett kretskort eller en CPU-kärna i en FPGA-krets. Det innebär att våra embedded utvecklare, FPGA-konstruktörer och kretskortskonstruktörer alltid har ett nära samarbete.

Kretskortskonstruktören ansvarar för mönsterkort och komponenter i våra projekt

Kretskortskonstruktören väljer komponenter och byggsätt med utgångspunkt från systemspecifikationens krav på funktionalitet och prestanda.

Fysisk storlek, effektförbrukning och kostnad är exempel på egenskaper som påverkar kretskortets design och layout. Många av kretskortkonstruktörens val påverkar programvara och digitala designdelar i konstruktionen. Därför koordinerar alltid våra kretskortskonstruktörer sina val med embedded utvecklaren och FPGA konstruktören.

Många komponenter och gränssnitt återkommer i flera konstruktioner. Varje nytt projekt kan få tillgång till våra väl förberedda konstruktionsblock.

En viktig uppgift är att skapa underlag till de leverantörer som tillverkar mönsterkort och monterar komponenter. Granskningar och kontakter med underleverantörer är viktiga. Igångkörning av prototyper görs på vårt eget lab. Där vi har de instrument vi behöver.

PROJEKTLEDAREN ANSVARAR FÖR ATT ORGANISERA, LEDA OCH KOMMUNICERA VÅRA PROJEKT

Alla våra projekt har en projektledare som ansvarar för hela projektet, från funktion till konstruktion. Våra projektledaren är erfarna specialister inom projektledning, de har en gedigen teknisk kompetens och är också specialister inom avancerad mikroelektronik.

Under förstudiearbetet tar projektledaren fram en projektplan med mål, ledtid, resursbehov, kostnader och risker.

Hur snabbt projektteamet identifierar och åtgärdar ett problem kan vara avgörande. Under det löpande arbetet följer därför projektledaren upp projektet dagligen. Projektägaren får löpande rapporter om projektets status.

Projektledaren anpassar metoder och verktyg efter projektets behov.

Systemledaren ansvarar för konstruktionens arkitektur och tekniskt ledarskap i våra projekt

Våra systemledare har gedigen teknisk kompetens inom avancerad mikroelektronik och inbyggda system. De har stor erfarenhet av systemdesign i en variation av konstruktioner och är vana att leda tekniska utvecklingsprojekt.

I förstudien definierar systemledaren designens delsystem på grundval av konstruktionens användningsområde och krav på prestanda, från funktion till konstruktion.

Under systemeringen ansvarar systemledaren för att partitionera delsystem och krav i delfunktioner. Strömförsörjning, datahantering, lagringskapacitet och gränssnitt är exempel på delfunktioner.

En granskad och godkänd systemspecifikation är resultatet av systemeringsarbetet. Systemledaren ansvarar också för att validera den färdiga konstruktionen.