adapterkort kameramodul

Adapterkort & Gränssnitt

BitSim har tagit initiativ till en öppen standard för kontaktering av kameramoduler: OMIPICON. OMIPICON står för Open MIPI CONnect och passar för prototyper, samt för produktion av mindre eller medelstora serier.

Idén bakom detta är att spara tid och pengar vid utveckling av kamerahårdvara bestående av olika typer av sensorer såsom IR, NIR och RGB. Varken standarden MIPI CSI-2 eller DSI definierar en specifik kontakt vilket medför att många leverantörer av sensormoduler använder sina egna kontakter, inkompatibla med varandra. Dessutom har det visat sig att de kontakter som används idag inte alltid är lämpade för många in- och urkopplingar i labbet, utan i flera fall bara ett fåtal.

Vid felsökning av prototyperna är det inte sällan som det behövs fler in- och urkopplingar än det tiotal som vissa kontakter är specificerade för. Det är komplext att felsöka en modern HW, som kan bestå av både elektronik, FPGA:er och processorer, antingen inbyggd i FPGA:n eller som en extern komponent.

adapterkort kameramodul

adapterkort för kontaktering av kameramoduler

OMIPICON_kamera_modul