Liten digital filmkamera

Grundidén var att konstruera marknadens minsta och lättaste digitala filmkamera utan att göra avkall på vare sig filmkvalité eller inspelningstid. Den lilla filmkameran är ett fullgott alternativ vid filminspelningar i miljöer där det inte går att ta med en stor tung kamera.

För maximal bildkvalitet använder filmkameran bildformatet RAW, dvs bilddata som inte komprimeras.

Vår uppgift i projektet var att lösa minneshanteringen och minneslagringen. RAW-formatet är ett både invecklat och minneskrävande bildformat vilket ställer stora krav på att kunna lagra väldigt stora datamängder. Samtidigt måste minnesfunktionen ändå ta extremt liten plats i den mycket kompakta filmkameran.