SmartExploration

BitSim är Partner och deltar i SmartExploration, ett EU-projekt för geofysisk utforskning för att bli mer självförsörjande av metaller och mineraler.

Läs mer här