Ultra High-Speed Acquisition Board

uhbab_600

BitSims Ultra High-speed-kort UHAB hanterar både Analog-Digital-omvandling och det  omvända, Digital-Analog-omvandling med samplingshastigheter på 1,5 GHz @8 bitar respektive 1,2 GHz@14 bitars upplösning.