Integritetspolicy

DINA PERSONUPPGIFTER hanteras PÅ FÖLJANDE SÄTT:

Vid ansökan av jobb och vid “connecting” med oss via vår hemsida
Den som söker arbete eller vill “connecta” med BitSim lägger själv in sina personuppgifter, sitt cv mm, via vår samarbetsparnter Team Tailors rekryteringsverktyg som BitSim använder på webben. Därmed samtycker användaren till att personuppgifterna som lämnats in får behandlas i rekryteringssyfte. Uppgifterna lagras tills användaren skriftligen motsätter sig behandling / lagring av sina personuppgifter. Personuppgifterna kommer att användas endast i rekryteringssyfte och inte att säljas eller överföras till tredje part.

Användaren har rätt att återkalla sitt samtycke när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarige. Kontaktuppgifterna finns på BitSims hemsida under karriär integritetspolicy punkt 9. (Där du connectar / skickar in din ansökan). I policyn finns även utförligare information.

Vid e-mailkontakt via vår hemsida
Personuppgifter (namn, adress och e-postadress) som lämnas i samband med att du är i kontakt med oss via vår hemsida, raderas årligen om ingen aktivitet mellan parterna finns. Informationen kommer inte att användas i något annat syfte än  i vår kontakt med dig.

Vid e-mailkontakt med våra anställda
Personuppgifter (namn, adress och e-postadress) som lämnas i samband med att du mailar till oss personligen. Raderas vart 5:e år om inte kontakten mellan parterna fortfarande finns. Informationen sparas dock om det så krävs enligt lag, som till exempel vid avtal eller liknande.

Blogginlägg via vår hemsida
Personuppgifter ( namn, IP-nummer och e-postadress) som lämnas i samband med att du gör ett blogginlägg på vår hemsida raderas på begäran. Informationen kommer inte att säljas vidare eller överföras till tredje part.

Vid besök på websidan
Kakor används i begränsad omfattning för vissa funktioner och för statistik i google analytics. De används inte för att spåra dig på andra websidor. Väljer du att stänga av kakor i din browser så fungerar fortfarande det mesta på websidan. Webservern sparar även IP adresser i sin serverlog. Dessa sparas normalt i några dagar.

Kunder / Leverantörer / Partners
Dina personuppgifter (namn, adress och e-postadress) sparas då affärer ingåtts mellan parterna. Personuppgifterna kommer inte att säljas eller överföras till tredje part.

Övriga kontakters personuppgifter
Personuppgifter som sparas vid kontakt med BitSim raderas årligen såvida personen inte godkänt vidare lagring.

Rätt att begära information
Du har rätt att när som helst få tillgång till de personuppgifter vi har om dig. Vid frågor beträffande BitSims behandling av dina personuppgifter så är du varmt välkommen att kontakta oss. BitSim förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade policyn på webbplatsen.