adapterkort kameramodul

Adapterkort & Gränssnitt

BitSim har tagit initiativ till en öppen standard för kontaktering av kameramoduler: OMIPICON. OMIPICON står för Open MIPI CONnect och passar för prototyper, samt för produktion av mindre eller medelstora serier.

Idén bakom detta är att spara tid och pengar vid utveckling av kamerahårdvara bestående av olika typer av sensorer såsom IR, NIR och RGB. Varken standarden MIPI CSI-2 eller DSI definierar en specifik kontakt vilket medför att många leverantörer av sensormoduler använder sina egna kontakter, inkompatibla med varandra. Dessutom har det visat sig att de kontakter som används idag inte alltid är lämpade för många in- och urkopplingar i labbet, utan i flera fall bara ett fåtal.

Vid felsökning av prototyperna är det inte sällan som det behövs fler in- och urkopplingar än det tiotal som vissa kontakter är specificerade för. Det är komplext att felsöka en modern HW, som kan bestå av både elektronik, FPGA:er och processorer, antingen inbyggd i FPGA:n eller som en extern komponent.

adapterkort kameramodul

adapterkort för kontaktering av kameramoduler

OMIPICON_kamera_modul

6 sensorer

12 HD kamerasensorer till PC på 14 Gigabit/s

Designen består av två kort, vardera med en FPGA. Varje FPGA tar emot 6 st 1280 x 800 HD-kamerasensorer till vårt slimmade MIPI-interface (FPGA IP block) med hastigheten 120 bilder per sekund.

Varje FPGA strömmar sedan de 6 kanalerna till ett 10Gb IP UDP Ethernet-block (Vårt eget IP block) direkt till en PC. Allt görs i ren HW, inget av videoflödet hanteras av ARM-CPU:n i FPGA:n i denna version. Varje 10Gb Ethernet-kabel skickar upp med 70% av full HW speed, dvs 7 Gbps, totalt 14 Gbps för PC:n att ta emot och rendera.

FPGA:erna kan förstås också koda och komprimera inkommande data för att reducera bildflödet eller processa tidiga delar av bildbehandlingen.

6 sensorer

12 HD kamerasensorer till PC på 14 Gigabit/s

BitSims IP, Bit-MIPI CSI-2 i Flirs nya värmekameror i Exx-serien

Flir Systems använder BitSims FPGA-IP, Bit-MIPI CSI-2, i nyligen lanserade värmekameror. Läs mer

Mobilindustrin har standardiserat gränssnittet mellan bildsensorn och den mottagande elektroniken för vidare bildbehandling via ett seriellt höghastighetsgränssnitt MIPI CSI-2 (Camera Serial Interface).

Marknaden för bildsensorer ökar med över 10% varje år. Framför allt drivs marknaden av konsumentprodukter och fordonstillämpningar. Med MIPI CSI-2 kan leverantörerna nå marknaden snabbare med enklare byte av bildsensor, för en snabbare, mer högupplöst eller mer kostnadseffektiv lösning. Idag används MIPI CSI-2 även inom andra branscher och segment, t ex mätinstrument, tillverkningsindustrin och medicinteknik.

Uttalande från vår kund FLIR

“BitSim har stöttat oss på ett föredömligt sätt och deras IP är en del som möjliggjort att vi kunnat korta utvecklingstiden på våra nya kameror”, säger Rikard Thunell, Vice President Sourcing & Strategic Planning på Flir.

En kort sammanfattning av Bit-MIPI CSI-2

1-4 data lanes
AXI4-Stream Video output
D-PHY protocol decoding included
Clock-lane/data-lanes deskew
Full High Speed/Low Power mode support
Test/debug features

MER OM BitSim and VÅRA IP, LÄS MER: HÄR