MIPI-alliansen startar samarbete med experter från bilindustrin

BitSim är sedan tidigare med i ”MIPI Alliance” (www.mipi.org),som framgångsrikt har tagit fram ett flertal industristandarder för olika väl använda och etablerade gränssnitt för kamerasensorer, displayer, lagringsenheter, kraft, audio m m.

Sedan en tid tillbaka pågår ett samarbete från företag verksamma inom bilindustrin, med både biltillverkare och underleverantörer.

För korta avstånd i kameratillämpningar används MIPI CSI-2 redan inom industrin. BitSim har ett eget MIPI CSI-2 IP, Bit-MIPI CSI-2 som används av kunder inom lika industrisegment.
Nu vill detta fordonssamarbete bl a hitta lösningar för längre avstånd, upp till 15 m, för kamera- och radarsensorer.
Då det kommer att behövas upp till åtta kameror i moderna bilar inom en snar framtid, duger inte de 40 cm som MIPI CSI-2 kan hantera idag.