Accelererad Bildbehandling

Bildningssystem brukade baseras på PC. Dyra kameror kopplade med speciella kablar till en dyr frame grabber i en stor låda som kör Windows.

Men ett nytt sätt utvecklats under senare år: billiga inbyggda system baserade på Linux, som hanterar både kamerasensorer och gör lokal bildbehandling samt kommunicerar uppåt i systemet mot en värddator eller med molnet. Allt detta i små strömsnåla systemenheter.

På BitSim är vi ”doers”. Det innebär att vi hanterar implementeringsdelen och får den att fungera: Utvecklar hårdvaran, omvandlar en sidé till algoritmer, kretskort, programvarukod och accelererar lämpliga delar med anpassad hårdvara baserad på kraftfulla plattformar.

Vi fokuserar på två sådana plattformar:

– NXP’s IMX System on-chip CPUs: highly integrated ARM processors, GPUs, video encoders, and advanced neural network processing.
This is a stable industrial solution preferred by many customers.

– NXPs kraftfulla System on Chip-kretsar: högintegrerade ARM-processorer, GPUer, videokodare, förberedda för avancerad neuralt nätverksbearbetning. En stabil industriell lösning använd av många.

– Xilinx FPGAer eller multiprocessor system-on-chip(MPSoC)
Programmerbar hårdvara inuti kretsen, som också kan innehålla ARM-processorkärnor och GPUer eller enklare, ”Software-based” processorer.

Vår egen Python-baserade utvecklingsplattform är baserad på ett sådana system och tillhandahåller en traditionell, interaktiv PC-baserad utvecklingsmiljö (inkl. Python, Jupiter, Notebook). När du är färdig med din algoritm baserad på denna plattform med anrop till OpenCV-bibliotek eller nätverk för maskininlärning har du redan kommit bra långt i utvecklen av ditt anpassade system. Samma CPU med samma programvara. Samma kretsar och kommunikationslänkarna klara.