Välkommen till BitSim, designhuset som fokuserar på kamerasystem, bildbehandling och edge computing/datainsamling. Vi har färdiga lösningar som vi kan erbjuda till andra företag. Återanvänd våra lösningar, våra konstruktionsblock och vår erfarenhet för att utveckla din detektor, ditt sensor-interface eller din kameraprodukt.

SENASTE NYHETERNA
Lyckad fält-test av ett system för geofysisk utforskning i borrhål.
Läs mer här.